Femelis Meno

Algorytm postępowania z pacjentką z objawami wazomotorycznymi menopauzy

Propozycja algorytmu postępowania z pacjentką z objawami wazomotorycznymi menopauzy. Algorytm pozwala zakwalifikować pacjentkę do terapii menopauzalnej, biorąc pod uwagę występujące przeciwwskazania do zastosowania hormonalnej terapii menopauzalnej i/lub preferencje pacjentki dotyczące stosowania leczenia hormonalnego.*


 *Menopauza – State of the Art. e-medycyna.pl, 2016
 

W celu zakwalifikowania pacjentki do zastosowania HTM, należy ocenić 10-letnie ryzyko zawału, co ułatwia aplikacja opracowana przez American Collage of Cardiology i American Heart Association (AHA) dostępna tutaj:

W przypadku pacjentek, u których występują przeciwwskazania do stosowania HTM lub które nie chcą stosować hormonów i fitohormonów, można rozważyć zastosowanie fitoterapii niehormonalnej z wykorzystaniem wyciągu cytoplazmatycznego z pyłków i słupków roślinnych (PI 82-GC FEM – preparat Femelis Meno).